برای دسترسی به سامانه آزمون برخط جهاد دانشگاهی لطفا به آدرس exam.jde.ir مراجعه نمایید